Yksityishenkilöille

KOULUTUSPSYKOTERAPIAA – prosessin pituus sovittavissa: 

Ihmisille, jotka pysähtyvät miettimään nykyelämäänsä tai tulevaisuuttaan. Ihmisille, jotka haluavat etsiä ja oppia vieläkin mielekkäämpiä toimintamalleja voidakseen hyvin.

Olen kokenut kognitiivinen lyhytterapeutti ja integroin erilaisia menetelmiä kanssasi sopien. Perustan työni tutkittuun tietoon ja pyrin siihen, että sinä asiakkaana ymmärrät ja koet toimintani mielekkääksi. Tärkeimpänä asiana pidän keskinäistä luottamustamme sekä hyvää yhteistyötä välillämme.

Tällä hetkellä opiskelen kognitiiviseksi & integratiiviseksi psykoterapeutiksi Helsingin lääketieteellisessä tiedekunnassa (valmistun vuonna 2023). Tarjoan oman yritykseni kautta ns. koulutuspsykoterapiaa (so. opiskelijan antama hoito), johon saan myös ammatillisen työnohjauksen opintojeni kautta.

 

Olen tehnyt ihmissuhdetyötä  ja terapiaa varsin kauan. Kokemusta on karttunut    mm. näistä asioista:

Kuormittuminen & stressi & työuupumus. Vaikeat elämäntilanteet & valinnat. Surutyö. Alakuloisuus & masentuneisuus. Ahdistuneisuus & huoliajatuksiin juuttuminen & paniikkikohtaukset. Sisäinen vaativuus & itsekritiikki. Ihmissuhteet & sosiaaliset tilanteet. Epävarmuus & muutoksien kohtaaminen. Vanhemmuus. Itsen ymmärtäminen. Oman polun löytäminen. Elämäntapamuutokset.

Olen nähnyt ja kokenut, kuinka meistä jokainen kohtaa elämässään asioita, joita ei itse kohdalleen tilaisi. Elämä vaan tuottaa mielipahaa ja kurjiakin tilanteita. Eikä läheskään aina kyseessä ole lääketieteellinen asia.  Toisaalta olen myös nähnyt, kuinka vaikeistakin tilanteista voi mennä eteenpäin. On vain kysyttävä itseltä, pärjäänkö yksin vai olisiko nyt se hetki, jolloin haen itselleni luotettavaa tukea.

Valtaosa asiakkaistani on työelämässä ja elää ehkä ulkoisin silmin katsottuna hyvinkin tavallisen näköistä elämää. Kuitenkin voi olla itseä ja omaa tulevaisuutta koskevia – kipeitäkin – kysymyksiä, joihin etsii tukea tai keinoja. Toisinaan myös jokin tapahtuma tai tilanne herättää miettimään, mihin suuntaan omaa elämäänsä haluaa viedä.

Ensimmäiseltä ammatiltani olen sosiaalipsykologi ja henkilöstöjohtaja. Työstä, johtamisesta ja asiantuntijuudesta nousevat kysymykset ovat oman historiani kautta minulle tuttuja.

Tällä hetkellä etäterapiana (Teams). Hinnoittelu perustuu opiskeluun: 55 € / 45 minuutin sessio + alv 24 %. – Toisaalta, jos haluat lähiterapiaa, se onnistuu Helsingin keskustassa Kalevankadulla Väestöliiton Terapiapalveluissa (ajanvaraus ja hinnat Väestöliiton Terapiapalveluiden nettisivuilla).

Jos koet, että meistä voisi tulla hyvä työpari, ota ihmeessä yhteyttä.

 

TYÖNOHJAUSTA: 

Ihmisille, jotka haluavat tunnistaa vielä paremmin työssä “itsessä vaikuttavia ja itseen vaikuttavia” asioita – sekä pohtia suhtautumistaan niihin. Keskiössä kysymykset, jotka vievät eteenpäin valitsemallani polulla.

Jokaisen elämässä on lukuisia asioita, joista kannattaa tunnistaa  vaikuttavimmat ja itselle tärkeimmät. Työn tekemiseen vaikuttavat myös työn ulkopuoliset asiat.
Jokainen ihminen haluaa tasapainoa elämäänsä – myös tasapainottaa työtänsä.
Omasta suoriutumisesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen tarvitaan myös tekoja – mielekästä elämää toteutetaan tekoina.

Sekä työnohjauksessa että terapiassa ensin sovitaan ns. tutustuminen, minkä jälkeen voit tehdä päätöksen jatkosta. On tärkeää löytää itselle sopiva yhteistyökumppani. 

Tällä hetkellä etätyönohjauksena (Teams).