Palvelut – työpaikoille ja yksityisesti

 

PALVELUT TYÖPAIKOILLE

Teen Sinulle tarjouksen, kun olemme jutelleet ja toivottavasti myös tavanneet.

1. Valtaosa työstäni työpaikoilla on muutosvalmennusta. Käytännössä yleensä on kyse valmentavasta sparrauksesta joko ryhmille  (johtoryhmien, tiimien ja työyhteisöjen) tai henkilökohtaisesti (johtajat ja asiantuntijat) 4 – 7 session sarjoissa.

Valmentava sparraus auttaa jäsentämään tilannetta – myös omalla kohdalla – ja aktivoi. Valmentajana annan käytännön eväitä myös etenemiseen oli kyseessä sitten muutoksen ennakointi, suunnittelu tai toteuttamisvaihe. Kokemukseni mukaan päällimmäiseksi usein nousee se, miten ihmiset osallistuvat eri vaiheisiin, ja miten ihmisiä voi auttaa etenemään omakohtaisessa tilanteessaan.

Usein kyseessä on 

  • Organisaatiomuutos ja /tai kulttuurin muutos
  • Johtamisidean muutos – myös henkilöstöjohtamisen ja HRn muutos
  • Tarve lisätä luottamusta ihmisten kesken
  • Tarve uudenlaiselle osaamiselle toiminnan muuttumisen myötä
  • Työyhteisöjen toiminta ja ihmisten kanssakäyminen
  • Työtehtävien muutos ja uuden työroolin nopeampi omaksuminen
  • Nykyiseen työtehtävään liittyvä tilanne tai jäsentämisen tarve
  • Kestävä tapa työskennellä ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Akuutti tilanne (kriisikin), joka vaikuttaa ihmisiin
  • Kokeilun suunnittelu ja toteuttaminen.

 

2. Tarjoan työnohjausta, jota työpaikat hyödyntävät jo hienosti niin ryhmille sekä henkilökohtaisesti. Menetelmällisesti työnohjaus tukee ja aktivoi kaikissa työstä nousevissa kysymyksissä, jotka voivat olla hyvin henkilökohtaisiakin.

 

3. Tarjoan tukea HR toiminnon uudistamiseen – usein aloitetaan HR kartoituksella, johon olen kehittänyt oman osallistavan menetelmäni. Lisäksi sparraan uusia ja kokeneempia henkilöstöasiantuntijoita – voi toimia perehdyttämisenä, ammatillisena kehittämisenä tai vertaissparrauksena.

 

4. Autan kokeiluissa – erityisesti minua innostaa uudistaa osaamisen kehittämistä: Osaamisen uudistaminen on tulevaisuuden valmiuksien lisäämistä.

 

5. Toimin myös työpaikan nimettynä In House Coachina, jolloin koko osaamiseni on käytettävissä x pv / kuukausi.

 

PALVELUT YKSITYISHENKILÖILLE

Tarjoan ehdottoman luottamuksellista työnohjausta, kognitiivista lyhytterapiaa ja HOT-terapiaa myös yksityishenkilöille Helsingissä Meilahdessa. Ensin sovitaan ns. tutustumiskäynnistä, minkä jälkeen asiakas päättää haluaako jatkaa. Tutustumisen yhteydessä on luontevaa pohtia sitäkin, kumpi menetelmä on mielekkäämpi. Yleensä sovitaan 6 – 10 session sarjasta. Laskutus sovitulla tavalla yksityisesti.