Terapia

Tarjoan terapiaa ihmisille, jotka etsivät itselleen tukea voidakseen paremmin.

Sekä lyhytterapia (5 – 20 sessiota) että koulutuspsykoterapia (pitempi prosessi) perustuvat tutkittuun tietoon ja siihen, että sinä ymmärrät toimintani ja koet sen mielekkääksi. Sovimme yhdessä, mitä menetelmiä käytämme, tukeutuen siinäkin nykytutkimukseen.

Tärkeimpänä asiana pidän keskinäistä luottamustamme sekä hyvää yhteistyötä välillämme. Jos lähtökohtaisesti koet, ettei sinun ole helppo luottaa toiseen ihmiseen, päätä antaa itsellesi ja meille aikaa. Onnistuneessa terapiassa ollaan myös itselle vaikeuksia tuottavien asioiden äärellä – ja vähitellen opitaan näihin tilanteisiin uusia taitoja.

Onnistuneessa terapiassa jäsennetään nykytilannetta ja sen perusteella sovitaan yhteisistä tavoitteista. Onnistuneessa terapiassa tähdätään mielekkäämpään tulevaisuuteen ja usein se edellyttää myös muutoksien pohtimista ja asteittaista toteuttamista. Onnistunut terapia etenee Sinun tahdissasi kuitenkin niin, että paremman elämän tavoitteet pysyvät mukanamme. Ennen kaikkea onnistuneessa terapiassa ymmärryksesi itsestäsi lisääntyy ja löydät keinoja itsellesi mielekkäämpään elämään.

Voimme sopia lyhytterapiasta (5 – 20 sessiota / 45 min sessio) tai pitemmästä koulutuspsykoterapiasta. Alimpana lisätietoa hinnoista ja paikoista.

 

Olen tehnyt ihmissuhdetyötä  ja terapiaa varsin kauan. Kokemusta on karttunut mm. näistä asioista:

Kuormittuminen & stressi & työuupumus. Vaikeat elämäntilanteet & valinnat. Surutyö. Alakuloisuus & masentuneisuus. Ahdistuneisuus & huoliajatuksiin juuttuminen & paniikkikohtaukset. Sisäinen vaativuus & itsekritiikki. Ihmissuhteet & sosiaaliset tilanteet. Epävarmuus & muutoksien kohtaaminen. Vanhemmuus. Itsen ymmärtäminen. Oman polun löytäminen. Elämäntapamuutokset.

Valtaosa asiakkaistani on työelämässä ja elää ehkä ulkoisin silmin katsottuna hyvinkin tavallisen näköistä elämää. Kuitenkin voi olla itseä ja omaa tulevaisuutta koskevia – kipeitäkin – kysymyksiä, joihin etsii tukea tai keinoja. Toisinaan myös jokin tapahtuma tai tilanne herättää miettimään, mihin suuntaan omaa elämäänsä haluaa viedä.

 

Hinnoittelu perustuu vielä vuoden 2023 opiskeluaikaani:

Etäterapia toteutetaan oman yritykseni kautta (Hope Consulting): 60 € / 45 minuutin sessio + alv 24 %.

Lähiterapia toteutetaan  Helsingin keskustassa Kalevankadulla Väestöliiton Terapiapalveluissa (ajanvaraus ja hinnat Väestöliiton Terapiapalveluiden nettisivuilla).

Jos koet, että meistä voisi tulla hyvä työpari, ota ihmeessä yhteyttä ja sovi tutustumisesta.