Yksityishenkilöille

KOULUTUSPSYKOTERAPIAA TAI KOGNITIIVISTA  LYHYTTERAPIAA: 

Ihmisille, jotka pysähtyvät miettimään nykyelämäänsä tai tulevaisuuttaan. Ihmisille, jotka haluava etsiä ja oppia vieläkin mielekkäämpiä toimintamalleja voidakseen hyvin.

Seuraavat elämään liittyvät asiat ovat tulleet minulle tutuiksi:  Kuormittuminen ja työuupumus. Vaikeat elämäntilanteet & valinnat. Surutyö. Alakuloisuus & masentuneisuus. Ahdistuneisuus & huoliajatuksiin juuttuminen & paniikkikohtaukset. Sisäinen vaativuus & itsekritiikki. Ihmissuhteet & sosiaaliset tilanteet. Epävarmuus & muutoksien kohtaaminen. Vanhemmuus. Itsen ymmärtäminen.

Valtaosa asiakkaistani etsii itselleen sopivaa ja mielekkäämpää tapaa elää, tehdä töitä ja huolehtia itsestään. Voidakseen toimia  näin, he haluavat myös ymmärtää itseään  paremmin.

Tällä hetkellä etäterapiana. Hinnoittelu perustuu opiskeluun: 50 € / 45 minuutin sessio + alv 24 %.

 

TYÖNOHJAUSTA: Millaisia työhön ja itseeni liittyviä kysymyksiä nousee?

Ihmisille, jotka haluavat tunnistaa vielä paremmin työssä “itsessä vaikuttavia ja itseen vaikuttavia” asioita – sekä pohtia suhtautumistaan niihin. Keskiössä kysymykset, jotka vievät eteenpäin valitsemallani polulla.

Jokaisen elämässä on lukuisia asioita, joista kannattaa tunnistaa  vaikuttavimmat ja itselle tärkeimmät. Työn tekemiseen vaikuttavat myös työn ulkopuoliset asiat.
Jokainen ihminen haluaa tasapainoa elämäänsä – myös tasapainottaa työtänsä.
Omasta suoriutumisesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen tarvitaan myös tekoja – mielekästä elämää toteutetaan tekoina.

Työnohjaus voi olla lyhyt (6 – 10 sessiota) tai pitkä (1 – 2 vuotta) prosessi.

Tällä hetkellä etäohjauksena. Hinnoittelu yksityisasiakkaille:  120 € / 60 minuutin sessio + alv 24 %.

Sekä työnohjauksessa että terapiassa ensin sovitaan ns. tutustuminen, minkä jälkeen voit tehdä päätöksen jatkosta. On tärkeää löytää itselle sopiva yhteistyökumppani.