Kognitiivista lyhytterapiaa

Kaikilla elämän ja mielen tasapainoa häiritsevillä asioilla ei ole lääketieteellistä taustaa. Tutkittuun tietoon perustuva lyhytterapia on jo nyt auttanut monia monia ihmisiä. 

Lähtökohtaisesti jokainen ihminen haluaa voida hyvin. Lähtökohtaisesti jokainen ihminen etsii tasapainoa elämäänsä.

Kognitiivinen lyhytterapia perustuu luotettavaan tutkimukseen ja soveltuu niin itsestä huolehtimisen tarpeisiin kuin akuutteihin tilanteisiin. Lähes poikkeuksetta kyse on myös omien selviytymisen keinojen vahvistamisesta – ja sitä kautta uudenlaisista toimimisen ja elämisen tavoista.

Kokemukseni myötä olen huomannut, että yhä useampi asiakkaani rakentaa elämäänsä kokonaisuutena (One Life). Olen myös havainnut, että yhä useampi on kiinnostunut omista ”mielen taidoista”, joita voi harjoitella.

Kyse on laadukkaammasta ja itselle mielekkäämmästä elämästä – siitä, miten tulen toimeen niin itseni kuin muidenkin ihmisten kanssa. Kyse on myös siitä, mitä minun kannattaa ja mitä haluan muuttaa voidakseni hyvin.