Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta yksityishenkilöille ja organisaatoiden pienryhmille (max 5 henkilöä). 

Työnohjauksen tavoitteista ja kestosta sovitaan erikseen. Suosin noin vuoden pituisia prosesseja (tapaaminen 3 – 4 viikon välein), minkä jälkeen jatkosta voidaan keskustella. Valtaosa yksityishenkilöiden ohjauksista toteutetaan nykyisin etänä (Teams) – lähiohjaus on mahdollista Helsingin keskustassa. Pienryhmät toteutetaan aina organisaation osoittamissa tiloissa.

Työnohjaus keskittyy työn kautta nousevien kysymysten tarkasteluun & ratkomiseen. Se auttaa tunnistamaan työn vaikutuksia itseen – ja siten ratkomaan itsessä heränneitä kysymyksiä. Erikseen sovittuna se voi olla myös valmentavaa – lähentyä koutsausta.

Pääsääntöisesti työnohjauksessa tunnistetaan muutostarpeita ja etsitään uusia keinoja olla ja edetä. Onnistunut työnohjaus auttaa löytämään toimivamman suhteen omaan työrooliin, työyhteisöön ja organisaatioon. Onnistunut työnohjaus vie kohti itselle mielekkäämpää työntekoa ja elämää, vaikka lyhyellä tähtäimellä ei aina siltä tuntuisi.