Organisaatioiden tuki – ja kehittämispalvelut

Työn muuttuminen itseohjautuvammaksi on muuttanut henkilöstölle tarjottavia palveluita omaa toimijuutta vahvistavaan suuntaan – myös henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja oppimisen kysymyksissä.

Matalan kynnyksen mielenterveyden tukipalvelut ovat tulleet rytinällä perinteisten kehittämispalveluiden rinnalle. Selkeä portfolio ohjaa asiantuntijan nopeasti oikeaan palveluun

HENKILÖKOHTAISESTI SEKÄ PIENRYHMILLE /

KOUTSAUS:
Lähtökohtaisesti selkeä lähtötilanne ja selkeät tavoitteet jo alussa – myös työnantajalla. Työroolia pohtivaa ja ratkovaa sekä  ko. tilanteen mukaiseen tekemiseen keskittyvää. Voi olla hyvinkin valmentavaa.
TYÖNOHJAUS:
Lähtötilanteeseen liittyy muutostarvetta, joka avautuu ja selkiytyy pohtimisen ja jäsentämisen kautta. Tutkitaan itsessä vaikuttavia ja itseen työssä vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena toimivampi suhde omaan työrooliin, työn tekemiseen ja organisaatioon – ja tämän mukaista uuden harjoittelua. Puolet oivallusta, puolet tekemistä.
LYHYTTERAPIA:
Itsereflektioprosessi, jossa tutkitaan omaa tilannetta ja nykyisen elämän suuntaa. Terapiassa valitut fokusalueet ohjaavat työskentelyä ja nykyelämään paremmin sopivien toimintamallien oppimista. Vähintään puolet oivallusta ja loput uusien taitojen harjoittelua käytännössä.

 

ERITYISTILANTEISSA ERITYINEN FOKUS /

PEILI: Mikä on ammatillinen tilanteeni juuri nyt? Ihmisille, jotka haluavat tarkentaa omaa ammatillisen kehittymisen suuntaansa.

Lisää ymmärrystä siitä, miten tähän päivään on tultu. Lisää ymmärrystä siitä, millainen oma tilanne on juuri nyt. Toimii “omana ammatillisena tilinpäätöksenä” ja auttaa eteenpäin omassa kehittymistarinassa.

Peili toteutetaan reflektiivisenä keskusteluna (1,5 tuntia), jota ohjaa kokenut ammattivalmentaja. Lopputuloksena “peilattava” saa itselleen valmentajan omista reflektioistaan kirjoittaman kuvauksen hänen kehittymistarinansa tästä hetkestä.

POHJANTÄHTENI: Minne olen matkalla ammatillisesti? Ihmisille, jotka haluavat työstää ja tarkentaa omaa ammatillisen kehittymisen suunnitelmaansa.

Sparrattava ryhtyy ohjaamaan omaa ammatillista kehittymistään tietoisemmin ja tavoitteellisemmin. Hän asettaa itselleen harkittuja ja kehittymistavoitteita, joiden eteen on valmis työskentelemään pitkäjänteisesti. Lisäksi hän kirjaa oman kehittymissuunnitelmansa kommunikoitavaan ja myöhemmin muokattavaan muotoon.

Pohjantähteni toteutetaan kahtena sparrauskeskusteluna (2 x 1,5 tuntia), jossa sparrattava kirjaa oman kehittymissuunnitelmansa ammattivalmentajan ohjauksessa. Prosessiin sisältyy itsenäistä työskentelyä yhteisten sessioiden ohessa.

VALMENTAVA SPARRAUS: Millaista osaamista tarvitsen? Ihmisille, jotka tarvitsevat lisää tietotaitoa ja näkemystä nykyiseen / tulevaan tilanteeseensa – myös oman toiminnan suunnitteluun.

Henkilökohtainen valmennus auttaa sisäistämään ja toimimaan – aktivoi ottamaan vastuun omasta oppimisesta ja omasta toiminnasta. Omien kysymysten kautta eteneminen tekee oppimisesta tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Henkilökohtaisessa valmennuksessa hyödynnetään ko. valmennettavalle sopivia treenejä ja sovitaan uusien taitojen harjoittelusta käytännössä (so. toteuttamisesta) .

Valmentava sparraus toteutetaan sparraussessioiden prosessina (6 – 8  x 1,5 tuntia), joka etenee ammattivalmentajan tekemän valmennussuunnitelman mukaisesti – valmennettavan tarpeet huomioiden.

 

Tällä hetkellä toteutus etänä. Hinnoittelu perustuu tarjoukseen.

Löydät minut myös LinkedIn stä.