Miten lisätä tasapainoa ihmissuhteisiin?

 

Onnistuessaan psykoterapia parantaa elämän laatua ja vahvistaa valmiuksia kohdata sekä ratkoa omassa elämässä eteen tulevia kysymyksiä. Työssäni olen itse havainnut, että valtaosa terapian aloittamiseen liittyvistä syistä liittyy asiakkaani ihmissuhteisiin. Usein ihmissuhteet tuottavat kärsimystä, jota ei enää halua eikä jaksa. Yleistä on myös se, että läheiset tai työkaverit ovat antaneet asiakkaalleni palautetta jonkinlaisesta korjaamisentarpeesta, mikä on johtanut oman terapian aloittamiseen. On hyvin inhimillistä, että juuri ihmissuhteissa meillä on niin sokeita kuin kipeitäkin kohtia.

Terapiassa ihmissuhteet ovat antoisia tutkimuskohteita. Niitä on ollut ja on meillä jokaisella. Tutkimuskohteiksi soveltuvat myös hyvin ne suhteet, jotka eivät koskaan edes alkaneet tai jotka ovat vasta alussa. On kertakaikkisen uskomatonta, kuinka muut ihmiset herättävät meissä vahvojakin tunteita ja saavat meidät toimimaan joskus itsellemmekin yllättävällä tavalla. Terapian kannalta kiinnostavinta on erityisesti se, mikä saa meidät kokemaan ja toimimaan juuri niin, kuinka todellisuudessa tapahtuu.

– Oman elämänlaadun kannalta kannattaa aika ajoin arvioida omaa tapaa kohdella muita ihmisiä ja etsiä toistuvia elementtejä so. malleja. Huomaatko useinkin kokevasi muita ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita tietyllä tavalla? Toistuvatko samat tunteet yhä uudelleen? Millainen jälkifiilis on tullut sinulle tutuksi? Entä mitä havaintosi kertovat siitä, kuinka muut ovat kokeneet toimintasi?

Väistämättä tuomme omaa historiaamme myös nykyisiin ihmissuhteisiimme. Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsuuden kiintymyssuhteet vaikuttavat siihen, miten koemme ja tulkitsemme ihmisiä myös aikuisuudessa. Lapsuudessa sisäistetty ihmissuhdemalli voi olla esimerkiksi turvaton ja ennakoimaton, mikä tuottaa meille vielä aikuisuudessa suuria vaikeuksia juuri silloin, kun tulisi luottaa toiseen ihmiseen. Fakta on, että kukaan meistä ei lapsuudessaan kyennyt ymmärtämään saati ohjaamaan vuorovaikutustamme läheistemme kanssa. Meidän tuli vain sopeutua ja oppia omaan tilanteeseemme toimivin malli. Ja me opimme sen. Ja sitä sitten toistamme yhä edelleen.

– Mikä ikinä sinun oppimasi ja sopeutumistasi lisännyt vuorovaikutusmalli sitten onkaan, se voi korjautua mm. itsetuntemuksen ja korjaavien kokemusten kautta. Esimerkiksi turvallinen parisuhde tai toimiva terapiasuhde voi auttaa korjaamaan muitakin ihmissuhteita. Kun luotettavan kumppanin kautta ymmärtää, että ”saan aidosti tuntea niin, kuinka tunnen” tulematta hylätyksi, voi löytää itselle aidomman tavan olla muissakin suhteissa ja ystävyyksissä.

Kiintymyssuhdeteorian rinnalla skeematerapia on auttanut monia asiakkaita hoksaamaan omat toistuvat kaavansa. Skeematerapiassa puhutaan ns. toimimattomista skeemoista (opitut tulkintamallit), jotka systemaattisesti vääristävät havaintojamme ja tulkintojamme ihmissuhteissa. Tällöin terapian tavoitteena on haastaa, uudelleenarvioida ja korjata aikoinaan syntyneitä skeemojamme ja auttaa näin uudenlaiseen kokemisen tapaan. Hyvässä terapiassa hyödynnetään myös monenlaisia tehtäviä ja harjoituksia parempien vuorovaikutusvalmiuksien syntymiseksi (tyypillisesti kognitiivista psykoterapiaa).

Ihmissuhteiden teoriaa on helppo ymmärtää. Haastavampaa on yleensä se, kuinka saada aito tunnekosketus juuri niihin tilanteisiin, jotka aikoinaan ovat muokanneet ja paketoineet sisäistyksemme. Järkisyistä omaa kokemisen tapaa ja toimintaa lienee lähes mahdotonta muuttaa. Kun haluamme lisätä tasapainoa ihmissuhteisiimme, matka alkaa katseella sisäänpäin.

– Ilman muuta toisille osapuolille kannattaa myös kertoa, mitä toivoo ja mikä toimii itsen kannalta – ja usein tämäkin vie pitkälle. Toisaalta monet asiakkaani ovat kertoneet, että juuri tämä on hankalaa tai että tätä he ovat jo kokeilleet. Kokemukseni mukaan me ihmiset usein myös välttelemme niitä ihmisiä, jotka herättävät meissä kurjia tuntemuksia. Näin välttelymme suo hetken helpotuksia, mutta ei korjaa ongelmaamme eikä paranna elämämme laatua, vaan toimii jopa toisinpäin: Välttely johtaa lopulta aina elämämme kapeutumiseen ja sitä kautta kurjistumisen kierteeseen.

Näin ollen – Hyvä Ystäväni – kannustan Sinua kulkemaan ongelmaasi kohti ja tutkimaan itseäsi siinä. Kun huomaat toistuvasti kärsiväsi samanlaisista kurjista tuntemuksista voitkin olla jo sateenkaaren päässä?! Voi olla niinkin, että olet löytämäisilläsi jotain hyvin tärkeää loppuelämäsi kannalta. Mitä teetkin, suuntana on joko ”kohti” tai ”poispäin” ongelmastasi. Olen täällä, jos etsit rinnallakulkijaa ”kohti-matkallesi”.

Lämmöllä – Pirjo

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

%d bloggaajaa tykkää tästä: